Vadstena ürdiaed (tõlge Katrin Raud)


Leping
Luba tõlkida kanditaaditööd
12.04.2011

Seega/käesolevaga annan Ülle Michelsonile loa tõlkida eesti keelde minu kanditaaditöö Sällskapet örtagårdens vänners trädgård i Vadstena – Aktuellt växtinnehåll i historisk belysning och med sikt framåt. [Ürdiaia sõprade selts Vadstenas - aktuaalne taimekoostis ajaloolises valguses, vaatega ettepoole /tulevikku]

Mina [Camilla Bunne] ei loobu oma (töö)õigustest, samuti peab eesti keelses tõlkes selguma et mina [Camilla Bunne] olen töö autor, iga pildi juures peab seisma allikaviide ja tekst nagu originaalis. Ma ei nõua mingit tasu, aga mul oleks hea meel saada tõlkest paar trükitud eksemplari. On ka soovitav kui saaksin pubiltseerida eesti eksemplari Epsionil. [Rootsi Põllumajandusülikooli e-publikatsioonid]

Riksantikvarieämbetet soovib et nende nimetus tõlgitakse järgnevalt: "Swedish National Heritage Board".

17.04.2011 ja allkirjad


Eessõna
2009. aasta kevadel kirjutasin õppeprogrammi „Iseseisev töö aiakujundaja kallakuga aiandusinsenerile“ raames kursusetöö

„Ürdiaia sõprade seltsi ürdiaed Vadstenas, ajalugu ja tegevus kuni 2009. aastani“

Töö käigus tekkis huvi kirjutada ka bakalaureusetöö samas kohas, keskendudes taimematerjalile. Aednik Anna Wadmarkilt sain teada, et ürdiaeda olekski vaja inventeerida ja selle põhjal koostada ürdiaias olemasoleva taimesortimendi loend, seega oli alus tööks olemas.
Soovisin ka uurida, mida tähendab ja võib tähendada mõiste „keskaegsed taimed“, samuti seda, mida hõlmab mõiste „talu-vanaemataimed“ ja mis taimed need on. Neid mõisted pakkusid huvi seetõttu, et praeguse ürdiaia üks osa kannab nime „Keskaegne kvartal“, kus kasvab oletatav keskaegne taimematerjal, ja teist osa nimetatakse „Lustaiaks“, kus kasvavad just „talu- ja vanaemataimed“.
Suur tänu kõigile, kes mind töö käigus aitasid ja toetasid. Eriti tänan oma juhendajat Kjell Lundquisti temapoolse hea, turvalise ja eeskätt asjatundliku juhendamise eest. Samuti tänud talle pildi „Naised roosiaias“ laenamise eest. Tänan Ürdiaia sõprade seltsi võimaluse eest uurida taimeinventeerimist nende ilusas aias, nende positiivse suhtumise ja abivalmiduse eest. Eriti tänan aednikku Anna Wadmarki abi eest ürdiaia taimesortimenti puudutavates küsimustes.
Tänan Karin Lindebladi Rootsi muinsuskaitseametist piltide laenuks andmise eest ja võimaluse eest tutvuda veel avaldamata töödega. Tänan Henrik Morinit, vanemate kultuurrooside inventeerimise programmi projektijuhi asetäitjat huvitava ja asjatundliku arutelu eest „vadstena roosi“ üle.
Tänan Linnéa Oskarssoni, enne 1940. a. kasvatatud mitmeaastaste taimede inventeerimise programmi projektijuhti nõuannete eest vanaaegsete taimede kohta käiva kirjanduse osas. Eva Anianssoni, Rootsi akadeemia keelejuhendajat, abi eest mõistete otsimisel ja huvitava arutelu eest teemal „talu- ja vanaemataimed“.
Tänan oponenti Marcus Söderit tähelepaneliku tutvumise eest minu tööga ja konstruktiivse oponeerimise eest. Sara Johanssoni, Rose-Marie Gustavssoni ja Joakim Bunnet abi eest korrektuuri lugemisel ja huvitavate arutelude eest.
Tänan Josefina Sköldi Västmanlandi metsaametist ning arheoloog Christina Svenssoni kultuurikeskkonnakaitse sihtasutusest Mälardalenist Skinnskattebergi ja Lillhäradi kaartide laenutamise eest.
Töö lõpufaasis jõudsid minuni uued andmed roosisortimendi nimetuste kohta. Üleriigilise kultuurtaimede mitmekesisuse säilitamise programmi töötajad Åke Karlsson ja Ehrland Börjesson külastasid juulis 2010 Vadstena ürdiaeda ja aitasid mul määratleda mõned ühingu jaoks seni tundmatud roosiliigid. Need andmed minu bakalaureusetöösse kaitsmise ajaks ei jõudnud. Suur tänu, Åke Karlsson ja Ehrland Börjesson, teie väärtusliku abi eest roosisortimendi määratlemisel.
Camilla Bunne
 

Loe veel

Lae raamat alla PDF failina:
 Camilla Bunne-Ürdiaia_soprade_seltsi_ürdiaed_Vadstenas_ajalugu_ja_tegevus 200KB

Lae raamat alla rootsi keeles:
Camilla Bunne_Sällskapet örtagÃ¥rdens vänners trädgÃ¥rd i Vadstena – Aktuellt växtinnehÃ¥ll i historisk belysning och med sikt framÃ¥t  3MB